Dinamik Eğitim Modeli | TEK Okulları

DİNAMİK EĞİTİM MODELİ

Yeni ve yenilikçi bir okuluz.

Tek okullarında uyguladığımız eğitim sistemi “Dinamik Eğitim Modelidir-Dynamic Education System” (DES) , Sistemimizin kökeninde üç önemli bilim adamı vardır. Bunlar Jean Piaget, John Dewey ve Erik Erikson' dur. Sistemimiz Hollanda, Singapur ve İngiltere' de uygulanan eğitim programlarından yararlanır ve beş ana dala ayrılır. Bunlar Sanat (art) , Yaşam (life), Spor (sport), Bilim (science) ve Dil (language) dir.
Bu modelin önemli farklarından birisi; her ay bir tema etrafında akademik ve sosyal kazanımların farklı derslerde (art, life, sport, science ve language) farklı hocalar tarafından ele alınmasıdır. Örneğin kasım ayının teması our planet ise sanat öğretmenleri de bilim öğretmenleri de bu temayı sınıfın içinde işler. Son yıllarda kullanılmaya başlanan sarmal eğitim modeli bu yaklaşımın Türkiye'de de kullanılabilirliğinin önünü açmıştır.
Asıl önemli olansa çocukların daha iyiye doğru desteklendikleri ve yönlendirildikleri öğrenme ortamları içinde yetişiyor olmalarıdır. Çocuğun öğrenme ihtiyaçlarının tamamı okul içinde karşılanır. Çocuklar akademik kazanımlarla ilgili yapmaları gereken tekrar ve ödevleri okul içindeki ders programına entegre olarak yaparlar. Bu sayede öğrenciler ödevlerini yaparken öğretmenlerinden ve okul içindeki akademik mekanlardan faydalanabilirler. Okul dışında çocuklara aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak görevler verilir.
Dinamik eğitim modelinin bir diğer önemli tarafı ise: gün içinde çocukların; beynin her iki lobununda aktif olarak kullanılmasına yönelik olarak kurgulanan beş alan başlığında eğitim almalarıdır.
Merkezi sinir sistemi ile iskelet kas sistemlerinin ayrı ayrı gelişmesiyle birlikte birbirleriyle olan uyum ve iletişimleri dinamik eğitim modelinin özünü oluştururken, temel akademik kazanımların öğrencilerin kişisel yetkinliklerine ve öğrenme takvimlerine göre her çocuk için özel olarak yapılandırılması da dinamik eğitim modelinin bir diğer ayrıcalıklı özelliğidir.
Bu yüzden özellikle ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler bu yaklaşım sayesinde ulusal ya da uluslar arası sınavlarda başarı elde ederler. Çünkü öğretmenin amacı sınıf içinde müfredatı yetiştirmek değil her öğrencinin tüm kazanımları öğrenmesini sağlamaktır. Bu yüzden öğrenciler kendi kişisel yetkinliklerine göre farklı zamanlarda kazanımları öğrenebilirler. Öğretmenler her öğrenci için her kazanımı tek tek ele alır ve öğrenci bir kazanımı yeterince öğrenmeden diğer kazanımlara geçmez. Özellikle teog sınavına hazırlık sürecindeki öğrenciler için bu yaklaşım ciddi başarı farkları oluşturur.
Her öğrencinin kişisel gelişimi bizim için çok önemlidir ve her öğrenci öncelikle kendi ile rekabet eder. Öğretmenler öğrencilerini bireysel olarak ele alır ve gelişimlerini bireysel olarak takip ederler. Öğrencilerin birbirleri ile aralarındaki rekabet öğrencileri yarıştırmak için değil onların kendi gelişimlerini daha iyiye götürmek amacıyla kullanılır.
Öğrenciler ölçme değerlendirme süreçlerinde anaokulunda ve ilkokulda zamanla sınanmak yerine kazanımlarla sınanırlar. Biz her durumda her öğrencinin kendi içinde muhteşem ve özel olduğunu kabul eder ve bu mantıkla öğrencilere yaklaşırız. Mesela yazılı sınavlarda 10 soru sorulup öğrencilerden bu 10 sorunun tamamını 40 dakika içinde yanıtlamalarını istemeyiz. 10 soru sorar bunlardan seçtikleri 8 tanesini 40 dakika içinde yanıtlamalarını isteriz. Çünkü farklı zeka tipinde çocukların farklı alanlarda daha başarılı olacaklarını biliriz. Amacımız çocuğun kendini keşfetmesini ve gerçekleştirmesini sağlamaktır.
Bize göre her çocuk özeldir, değerlidir ve kendi hikâyesini yaşar.

Eğitim sistemlerimizin temelini oluşturan beş temel alan, okul içindeki farklı ve özel sınıflarda alanında uzman ve deneyimli öğretmenlerce uygulanır.
Çocuklarımızın bizde eğitim almaya başladıkları andan itibaren farklarını hemen herkese hissettirebilmelerini amaçlıyoruz. Bu yüzden çocuklarımız için belirlediğimiz akademik ve sosyal kazanımlarımız var.

Dinamik eğitim modelinde öğrenme ortamı sınıf içinde bireysel den ziyade grup içinde etkileşmeye dayalı olarak kurgulanır.

Sınıf içlerinde kullanılan sıralar esnektir ve her türlü çoklu grup oluşturmaya uygundur. Gruplar genelde 4 öğrenci ile oluşturulur

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.