Etütler | TEK Okulları

ETÜTLER

Öğretmenlerin sınıfta yaptıkları dersin mikro uygulaması gibi olan etütler okulumuzda uygulanmaz.

Eğitim yöneticilerimiz kazanım bazlı olarak öğretim süreçlerini takip ettiklerinden kazanımları yeterli düzeyde olmayan öğrenci için öğrenciye özel çözümler üretir ve uygular. Toplu ve grup uygulamalarından yana değil bireysel ve tekil uygulamaları daha doğru uygulamalar olarak görüyoruz. Bu yüzden öğrencilerimiz ders dışında öğretmenlerimizle toplu değil bireysel olarak çalışırlar. Bu uygulamanın sağlıklı yürüyebilmesi için öğretmenlerimizin ders saatlerinin azlığına ek olarak okulumuzda yardımcı öğretmenler de istihdam ederiz.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.